بایگانی جراحی‌های لگن

جراحی تعویض مفصل لگن
جراحی‌های لگن

جراحی تعویض مفصل لگن

جراحی تعویض مفصل لگن به منظور بهبود وضعیت مفصل آسیب‌دیده انجام می‌شود در این جراحی یک ایمپلنت مصنوعی جایگزین مفصل طبیعی می‌شود. این عمل عمدتاً